Pravila, točkovanje, nagrade za udeležence vseh treh prireditev

TOČKOVANJE: Na vsaki prireditvi (Kronometer Sebeščan, Pokal Občine Rogašovci, Maraton Goričanka Kalamar) se za vsako KATEGORIJO podelijo točke glede na uvrstitev po sledečem sistemu:
  1. mesto 15 točk 2. mesto 12 točk 3. mesto 9 točk 4. mesto 7 točk 5. mesto 6 točk
  6. mesto 5 točk 7. mesto 4 točke 8. mesto 3 točke 9. mesto 2 točki 10. mesto 1 točka
  Prav tako se bodo točke po istem sistemu podelile za vse prireditve še za kategorije:
 • Moški do 50 let
 • Moški nad 50 let
 • Ženske do 50 let
 • Ženske nad 50 let
PRAVILA:
 • tekmujejo lahko le tekmovalci z veljavno licenco KZS
 • tekmovalci morajo tekmovati na vseh treh prireditvah
 • tekmovalci morajo poravnati štartnino 45€ (za vse tri prireditve) na prvi prireditvi (Kronometer Sebeščan 2015) 1. maja 2015 oz. nakazati na TRR ŠD Team Turbo Tropovci (TRR je naveden v razpisu)
 • tekmovalec, ki je bil na posamezni prireditvi uvrščen med najboljše tri (stopničke) se mora obvezno udeležiti podelitve, drugače se točke za prireditev RAZPOLOVIJO
 • nagrade za skupno uvrstitev ne more prevzeti nihče drug razen tekmovalca kateremu pripada nagrada
 • nagrade se podelijo najboljšim trem v VSAKI kategoriji, če je v kategoriji prijavljenih vsaj 5 tekmovalcev, če je tekmovalcev manj kot 5 v kategoriji se podeli nagrada le najboljšemu tekmovalcu, nagrada za 2 in 3 mesto pa se prenese v bolj številčne kategorije z največ tekmovalci in se v tisti kategoriji podelijo nagrade do 4 ali 5 mesta (npr. nagradi za 2 in 3 mesto se preneseta v kategorijo Amater)
 • na maratonu morajo tekmovalci imeti nameščeno številko in čip na istem mestu kot na dirki za pokal Rogašovci 2015
 • če številka in čip ne bosta nameščena na pravem mestu se točke za prireditev prav tako RAZPOLOVIJO
 • če si dva ali več tekmovalcev delijo isto število točk se upošteva čas kronometra (hitrejši tekmovalec v vožnji na čas je avtomatsko tudi boljše uvrščen)
NAGRADE: V kategorijah Amater, Master A/B/C/D/E/F/G/H/I ter Ženske A/B/C se podelijo nagrade najboljšim trem v skupnem točkovanju (praktične nagrade in bon v vrednosti 200€).

Podelile se bodo še nagrade za 1. mesto v kategorijah (ženske nad 50 let prejmejo nagrado za 1,2 in 3 mesto):
 • moški do 50 let (Vikend paket v Hotelu Štrk v Polani)
 • moški nd 50 let (Vikend paket v Panonski Vasi v Tešanovcih)
 • ženske do 50 let (Vikend paket v Hotelu Štrk v Polani)
 • ženske nad 50 let (Dve nočitvi za dve osebi v grajski spalnici na Gradu)